Firma

Oferta

Referencje

Galeria

Kontakt

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych referencji na poszczególne zlecania od naszych Klientów:

Materiałówka Sp. z o.o.

"Firma JB STUDIO ARCHITEKTONICZNE Joanna Bąk wywiązała się z zawartej umowy rzetelnie i profesjonalnie, uwzględniając nie tylko warunki umowy, ale również zachowując wysoką jakość wykonanej dokumentacji projektowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Zaprojektowany przez Panią mgr inż. arch. Joannę Bąk budynek spełnia nasze wymagania i oczekiwania.

Wysoko oceniamy fachowość, kompetencje, a także elastyczność działania firmy, z chęcią polecając ją przyszłym inwestorom."

TITAN LUX Sp. z o.o.

"Możemy z dużą satysfakcją stwierdzić, że wszystkie powierzone zadania Pani Joanna Bąk wykonała w sposób profesjonalny, odpowiedzialny i terminowy, stając sie dla nas wiarygodnym i kompetentnym partnerem w trakcie przebiegu procesu inwestycyjnego oraz w trakcie realizacji inwestycji.

W sytuacjach nieprzewidywalnych Pani Joanna Bąk udowodniła swoją zdolność do optymalnego i nieszablonowego rozwiązywania występujacych problemów."

Platinum Sp z o.o.

"Dokumentacja została opracowana fachowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a sama współpraca przebiegała bez zarzutów i z dużym zaangażowaniem."

Czegeko Sp. z o.o.

"Projekt został opracowany rzetelnie i terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Współpraca z Panią Joanną Bąk przebiegała bez zarzutów. Polecamy Panią mgr inż. arch. Joannę Bąk przyszłym inwestorom."

ZPHU Maczek

"Stwierdzamy, że prace projektowe będące przedmiotem zamówienia zostały wykonane i ukończone rzetelnie, należycie i z odpowiednia starannoscią, zgodnie z obowiązujacymi przepisami i sztuką budowlaną, a także oczekiwaniami inwestora i w przewidzianym terminie realizacji prac."


JB STUDIO ARCHITEKTONICZNE Joanna Bąk
Ul. Generała Sikorskiego 44, 32-590 Libiąż
biuro@jb-studio.com.pl
Tel. (+48) 692 143 913